Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română și limba engleză.

Rezumatele selectate vor fi publicate în volumul de rezumate sub ISSN

Structura rezumatelor:

Dacă lucrarea are mai mult de 3 autori, vă rugăm să notați ceilalți autori în textul rezumatului. Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise online până la 15.08.2018

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

Abstract submission information

Abstracts will be written in English and Romanian.

Selected abstracts will be published in the Abstract Book with ISSN. 

Abstracts structure:

If the abstract has more than 3 authors, please note the others in the text. One author can submit max 3 abstract as an principal author.

Please submit your abstracts until 15 August 1018